cover

Zielone miasta a prawo do zdrowia i zdrowia psychicznego | Webinar in Poland

On June 1, 2022, a meeting with Dr. Agnieszka Guizzo was held on the relationship between green spaces in the city and mental health.
The webinar covered topics such as the impact of the living environment on health and mental health; how the right to mental health can be violated by bad design decisions; ways of conscious design of urban spaces for health.

***

1 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie z dr Agnieszką Guizzo na temat związków między przestrzeniami zielonymi w mieście a zdrowiem psychicznym.
Podczas webinaru poruszono takie tematy, jak wpływ środowiska życia na zdrowie i zdrowie psychiczne; sposób, w jaki prawo do zdrowia psychicznego może być łamane przez złe decyzje projektowe; sposoby świadomego projektowania przestrzeni miejskich dla zdrowia.